Energy Games Sammenlagt Herrer

(se tooltip for beskrivelse på ikonene)
Utøver Poeng Bedrift
Helge Venås Flægstad 172 Entro 23 0 0 22 24 25 0 25 27 26
Håvard Bærug 170 Sintef Energi 26 24 23 24 20 25 28

Energy Games Sammenlagt Damer

Utøver Poeng Bedrift
Mari Haugen 200 Sintef Energi 30 27 28 30 0 27 28 0 30
Anne Nevin 197 Volue (Tidl Powel) 27 26 28 26 30 30 30 0
Tone Solberg 186 Volue (Tidl Powel) 30 20 28 28 27 27 26
Eirill Bachmann Mehammer 184 Sintef Energi 25 25 27 26 26 28 27